2020 Openclassrooms: Algemene voorwaarden voor het Beurzenprogramma

2020 Openclassrooms: Algemene voorwaarden voor het Beurzenprogramma

 1. Dit beurzenprogramma (het “Beurzenprogramma”) staat open voor alle in aanmerking komende riders die door RooFoods Ltd of haar dochterondernemingen (“Deliveroo”) bevoegd zijn diensten te leveren als bezorger (een “Rider”), of hun partners, broers of zussen, ouders of kinderen ouder dan 18 jaar (“Familieleden”) in het VK, Ierland, Frankrijk, Nederland, België, Singapore en Hong Kong. In deze algemene voorwaarden zal elke referentie naar een “Kandidaat-rider” “Rider” en “Rider verwant aan betreffend familielid” betekenen. Aanvragen zijn niet meer geldig als de Kandidaat-rider zijn activiteiten als rider stopzet.
 2. Toelatingsvoorwaarden: Kandidaat-riders moeten op het moment van hun aanvraag minimaal 9 maanden met Deliveroo samenwerken, op het moment van de aanvraag de voorbije 12 weken actief zijn geweest op het Deliveroo-platform, minimaal 60 bestellingen hebben bezorgd op de drukste momenten, en een relevante cursus hebben voltooid via de Premium Solo-abonnementenservice van OpenClassrooms.org. 
 3. De aanbieder van het Beurzenprogramma is OpenClassrooms.org (OC.org), een bedrijf geregistreerd in Frankrijk, met als vestigingsplaats Cité Paradis 7, 75010 Parijs, Frankrijk (de “Aanbieder”). Deliveroo is niet verantwoordelijk voor eventuele acties of schrappingen van de Aanbieder in verband met het Beurzenprogramma.
 4. Om zich kandidaat te stellen voor het Beurzenprogramma moeten Kandidaat-riders een online aanvraagformulier invullen en een certificaat indienen als bewijs dat ze een relevante cursus hebben voltooid via de Premium Solo-abonnementenservice van OpenClassrooms.org.
 5. De einddatum om een kandidatuur in te dienen voor het Beurzenprogramma is  22.10.2020 
 6. Deelname aan het Beurzenprogramma gebeurt op vrijwillige basis. Deelname staat los van en zal geen invloed hebben op de rol of status van de Rider als zelfstandig Rider krachtens zijn/haar Overeenkomst met Deliveroo.
 7. Kandidaat-riders aanvaarden dat alle persoonlijke gegevens die worden verzameld in verband met het Beurzenprogramma worden verwerkt in overeenstemming met de privacy policy van Deliveroo, die te vinden is op https://deliveroo.be/nl-be/privacy
 8. Elk Beurzenprogramma bestaat uit een gratis beurs van de Aanbieder waarbij je een cursus naar keuze volgt uit de lijst studietrajecten van de Aanbieder: 
 • Webontwikkelaar - startdatum: onmiddellijk (beschikbaar in het Engels en Frans)
 • IT-technicus - startdatum: onmiddellijk (Frans) en herfst 2020 (Engels)
 • Verkoopverantwoordelijke - startdatum: onmiddellijk (enkel Frans)
 • Digitale marketing - herfst 2020 (enkel Engels)

Deze trajecten duren ongeveer 6 maanden en omvatten verplichtte voltooiing van online projecten, persoonlijke begeleiding door een mentor en een erkend diploma. Succesvolle kandidaten moeten de beurs binnen 7 dagen na contact met Deliveroo aanvaarden. Als de aanvaarde kandidaat niet binnen die tijd antwoordt, is het mogelijk dat een andere Kandidaat-rider wordt gekozen. 

 1. Door zich kandidaat te stellen voor het Beurzenprogramma gaat elke Kandidaat-rider akkoord (zonder hiervoor te worden betaald) mee te werken aan gefilmde of geschreven reclame voor het Beurzenprogramma. Hij/zij gaat ermee akkoord dat zijn/haar naam, foto en thuisland publiekelijk worden gebruikt in promotiematerialen. 
 2. De beslissing over het toekennen van een beurs wordt naar eigen goeddunken genomen door Deliveroo. Deze beslissing wordt gebaseerd op het voldoen aan de toelatingscriteria, de kwaliteit van de aanvraag van de Kandidaat-rider, en andere criteria die Deliveroo relevant vindt.
 3. De beslissingen van Deliveroo zijn definitief en onherroepelijk en Deliveroo is niet verplicht om deze beslissingen toe te lichten.
 4. Succesvolle Kandidaat-riders dienen de eigen algemene voorwaarden van de Aanbieder met betrekking tot het Beurzenprogramma te tekenen en zich eraan te houden. De volledige algemene voorwaarden van de Aanbieder vind je hier: https://openclassrooms.com/en/terms-of-sale
 5. De aanbieder zal informatie over de rider doorgeven aan Deliveroo om te helpen bij het verifiëren van de gegevens van de rider en om toezicht te houden op de vooruitgang van en de aanvragen voor het Beurzenprogramma.
 6. Deliveroo is niet verantwoordelijk voor foutief ingevulde, verloren of vertraagde aanvragen.
 7. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden ongeldig wordt bevonden door een wet, regel of voorschrift van een overheid, of door het eindoordeel van een bevoegde rechtbank, zal dit geen invloed hebben op de uitvoerbaarheid van de andere bepalingen die wel geldig zijn.
 8. De gegevens van de Kandidaat-riders worden enkel verzameld, opgeslagen en verwerkt met als doel het Beurzenprogramma te beheren en evalueren, en voor promotie, niet voor andere doeleinden.
 9. De beslissing van Deliveroo is definitief. Hierover wordt geen correspondentie gevoerd.
 10. Deliveroo behoudt zich het recht voor een beurs in te trekken als de beurskandidaat niet in aanmerking blijkt te komen, als deze voorwaarden niet worden nageleefd, of als de overeenkomst tussen de Kandidaat-rider en Deliveroo met reden werd beëindigd.
 11. Deliveroo behoudt zich het recht voor een beurs te wijzigen of in te trekken zonder aankondiging.
 12. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle Kandidaat-riders. Als een Kandidaat-rider niet akkoord gaat met deze voorwaarden, hoort hij/zij niet deel te nemen aan het programma. Deze voorwaarden kunnen worden afgedrukt. Je kunt ook een kopie aanvragen per post door een vooraf gefrankeerde en geadresseerde envelop naar Deliveroo te sturen.
 13. Het Beurzenprogramma en deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit deze voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Belgïe en Wales.
 14. Vragen over deze promotie kan je naar Deliveroo sturen op: hello@deliveroo.be.

Openclassrooms: Algemene voorwaarden voor gratis toegang tot online cursussen

 1. Toegang tot het Premium Solo-abonnement van OpenClassrooms.org (OC.org) (de “Online Cursus”) is open voor alle in aanmerking komende riders die door RooFoods Ltd of haar dochterondernemingen (“Deliveroo”) bevoegd zijn diensten te leveren als bezorger (een “Rider”), of hun partners, broers of zussen, ouders of kinderen ouder dan 18 jaar (“Familieleden”) in alle markten wereldwijd waar Deliveroo actief is (momenteel VK, Ierland, Frankrijk, Italië, Spanje, Nederland, België, Australië, Singapore, Hong Kong, Koeweit, VAE). In deze voorwaarden zal elke referentie naar een “Kandidaat-rider” “Rider” en “Rider verwant aan betreffend familielid” betekenen.
 2. Betreffende riders hebben recht op onbeperkt gratis toegang tot de Online Cursus (beschikbaar in het Engels en Frans) vanaf het moment van registratie tot (i) 1 March 2020 of (ii) wanneer de rider zijn activiteiten als rider stopt.     
 3. De aanbieder van de Online Curus is OpenClassrooms.org (OC.org), een bedrijf geregistreerd in Frankrijk, met als vestigingsplaats Cité Paradis 7, 75010 Parijs, Frankrijk (de “Aanbieder”), in samenwerking met Deliveroo.
 4. Om toegang te krijgen tot de Online Cursus, moeten betreffende riders hun naam, e-mailadres en geldig Deliveroo rider-ID registreren op https://nl-be.deliveroorideracademy.com/. Zodra de gegevens van de betreffende rider zijn geverifieerd, krijgt hij/zij toegang tot de Online Cursus.
 5. Geselecteerde Kandidaat-riders dienen de eigen algemene voorwaarden van de Aanbieder met betrekking tot de Online Cursussen te tekenen en na te leven. De volledige algemene voorwaarden van de Aanbieder vind je hier: https://openclassrooms.com/en/terms-of-sale
 6. Deliveroo behoudt zich het recht voor toegang tot de Online Cursus in te trekken als deze algemene voorwaarden niet worden nageleefd.
 7. Deliveroo behoudt zich het recht de toegang tot de Online Cursus te wijzigen of in te trekken zonder aankondiging.
 8. De aanbieder zal informatie over de rider doorgeven aan Deliveroo om te helpen bij het verifiëren van de gegevens van de rider en bij het controleren van het verloop van het Beurzenprogramma.
 9. Toegang tot de Online Cursus en deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit deze voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Belgïe.
 10. Vragen over deze promotie kan je sturen naar Deliveroo op: hello@deliveroo.be.